fbpx

אספתי כלים ובניתי שיטה המושתתת על חכמת הטולטקים שמייצרת תוצאות מדהימות בשיפור ההתנהלות היומיומית של העובדים בארגונים גדולים. השיטה אומנם עוסקת ברוח, אך ניתן לתארה באופן המדויק ביותר כאורח חיים, המצטיין בזמינות גבוהה של אושר ואהבה.באינטימיות.

לאחר כ – 20 שנה כמנהלת בכירה בארגון אקדמי, ניהלתי עשרות עובדים בניהול ישיר ועקיף, אישי ומקצועי. כאדם מאוד אנרגטי עם הסתכלות שונה וייחודית על החים, ראיתי בכל אחד את האור, והצלחתי ליצור עניין, הנאה והנעה לעשייה משמעותי, אפילו אצל אלו שהיו רגע לפני פרישה וחשבו שלעולם לא יחושו יותר תשוקה לעבודה. התמודדתי עם סוגיות רבות ומגוונות וצלחתי הקשיים איתם מתמודדים מנהלים בארגון הם רבים, וכוללים בין היתר שחיקה, עייפות הנובעת מגיל או מביצוע תפקיד לאורך מספר רב של שנים, מוטיבציה נמוכה (מריבוי סיבות).

קשיים אלו נובעים ממספר טריגרים עיקריים:

התוצאות עבור הארגון הן הרסניות וקשות.

אבטלה גלויה וסמויה, בזבוז משאבים, שירותיות ברמה נמוכה לגורמי פנים ולגורמי חוץ, תהליכים תקועים, פיזור רעל סביבתי ועוד.

מה תקבלו בליווי עסקי?

ליווי אישי של 10 מפגשים 1*1, בהם נזהה באינטימיות ונפרום באלגנטיות את הפרדיגמות, הקשיים, ההתמודדויות הפרסונליות והארגוניות איתן המנהל/העובד מתמודד.

נבין את הביטוי של העובד בסביבה בה הוא חי ועובד ואיך ניתן ליצור מציאות אחרת שמשרתת אותו ואת הארגון לו הוא מעניק שירות. העובד יצא עם תוצאות ביחד עם כלים פרקטיים ויכולת הנעה עצמית.